Är författaren död eller vid liv? för hailey.storey