Är författaren död eller vid liv? för jarmo50

Döda (54)

I livet (19)

Okänd (24)

Inte en person (2)

Vandöda (?)

Inga...än så länge.