Könstillhörighet för jiess författare

female (1,002)

male (650)

Not set (636)

n/a (77)

USA (1)

other/contested/unknown (1)