Gemensamma författare för justeleblanc

Vilka har samma favoritförfattare som justeleblanc?