Är författaren död eller vid liv? för kimvettrus

Döda (285)

I livet (220)

Okänd (220)

Inte en person (10)

Vandöda (?)

Inga...än så länge.