Könstillhörighet för kimvettruss författare

male (322)

female (311)

Not set (91)

n/a (10)

other/contested/unknown (1)