Könstillhörighet för knysters författare

female (57)

Not set (42)

male (37)

non-binary (1)