Könstillhörighet för kunalibrarys författare

female (787)

Not set (496)

male (457)

n/a (28)

non-binary (1)