Är författaren död eller vid liv? för librisissimo

Döda (1,245)

I livet (1,125)

Okänd (1,686)

Inte en person (169)

Vandöda (?)

Inga...än så länge.