Könstillhörighet för librisissimos författare

male (2,180)

Not set (1,052)

female (823)

n/a (168)

unknown (2)