Könstillhörighet för lorikittys författare

female (1,699)

male (1,653)

Not set (323)

n/a (34)

agender (1)

non-binary (1)

genderfluid (1)