Är författaren död eller vid liv? för mesmericrevelation