mitphilosophys kontroversiella böcker

Den här sidan försöker visa samlingens mest kontroversiella böcker, uttryckt som standardavvikelsen för alla medlemsbetyg.

Standardavvikelse Snittbetyg Ditt betyg Titel
1.341 3.65 Languages of Art av Nelson Goodman
1.165 3.47 Själv och andra av R. D. Laing
1.154 3.83 Law's Empire av Ronald Dworkin
1.154 3.67 Sense and Sensibilia av J. L. Austin
1.152 3 Reason in History av G. W. F. Hegel
1.135 3.65 Den nya fysiken och filosofin av Werner Heisenberg
1.116 4.02 Vetenskapen och hypoteserna av Henri Poincaré
1.11 3.77 Philosophical Essays av G. W. Leibniz
1.104 3.85 Political Liberalism av John Rawls
1.083 3.88 Kritik av det rena förnuftet av Immanuel Kant
1.083 3.53 Aspects of the Theory of Syntax av Noam Chomsky
1.077 3.61 Orientering i psykoanalys av Sigmund Freud
1.077 3.37 A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge av George Berkeley
1.072 4.03 Metaphysics av Aristotle
1.068 3.94 An Introduction to Metaphysics av Martin Heidegger
1.06 3.96 City of God av Saint Augustine
1.056 3.85 The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory av David J. Chalmers
1.054 3.94 Bekännelser av Saint Augustine
1.037 3.58 The Second Treatise of Government av John Locke
1.031 3.71 Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf av Benjamin Lee Whorf
1.024 3.44 The Modularity of Mind av Jerry A. Fodor
1.016 3.7 Three Dialogues Between Hylas and Philonous av George Berkeley
1.016 3.69 Anarki, stat och utopi av Robert Nozick
1.008 3.61 Syntaktiska strukturer av Noam Chomsky
1.007 3.83 The Marx-Engels Reader av Karl Marx
1 3.55 Leviathan eller En kyrklig och civil stats innehåll, form och makt av Thomas Hobbes
0.998 3.94 Avhandling om den mänskliga naturen : ett försök att införa den experimentella metoden i studiet av människan. Bok av David Hume
0.997 3.67 Politiken : Politika av Aristotle
0.996 3.62 Konstruktionen av den sociala verkligheten av John R. Searle
0.989 3.99 Process and Reality av Alfred North Whitehead
0.984 3.89 Calculus Made Easy av Silvanus P. Thompson
0.98 3.59 Discourse on Method / Meditations on First Philosophy av René Descartes
0.979 3.6 Inevitable Illusions: How Mistakes of Reason Rule Our Minds av Massimo Piattelli-Palmarini
0.977 3.87 Den nikomachiska etiken av Aristotle
0.971 3.7 The Tacit Dimension av Michael Polanyi
0.97 3.88 Det kluvna jaget av R. D. Laing
0.966 3.55 Aristotle: A Very Short Introduction av Jonathan Barnes
0.965 3.48 The Advancement of Learning (Modern Library Science) av Francis Bacon
0.965 3.37 Språk, sanning, logik av A. J. Ayer
0.964 3.87 A Theory of Justice av John Rawls
0.963 3.81 Religion och vetenskap av Bertrand Russell
0.957 3.67 Dreams of a Final Theory av Steven Weinberg
0.955 3.99 Kritik av omdömeskraften av Immanuel Kant
0.955 3.64 Om skönhet av Zadie Smith
0.954 4.17 The Creationists: From Scientific Creationism to Intelligent Design, Expanded Edition av Ronald L. Numbers
0.952 3.92 An Enquiry Concerning Human Understanding av David Hume
0.951 3.73 Roads to Freedom: Socialism, Anarchism and Syndicalism av Bertrand Russell
0.947 3.81 The Concept of Mind av Gilbert Ryle
0.935 3.99 Handbok i livets konst av Epictetus
0.928 3.69 An Essay Concerning Human Understanding av John Locke
0.928 3.48 Logic av Wilfrid Hodges
0.926 3.9 Principles of Human Knowledge and Three Dialogues Between Hylas and Philonous av George Berkeley
0.924 3.99 De vetenskapliga revolutionernas struktur av Thomas S. Kuhn
0.922 4.16 Aritmetikens grundvalar av Gottlob Frege
0.918 3.65 A Dialogue on Personal Identity and Immortality av John Perry
0.916 3.88 Consciousness Explained av Daniel C. Dennett
0.913 4.02 University Physics av Hugh D. Young
0.908 4.04 The Logic of Scientific Discovery av Karl R. Popper
0.901 3.74 Memoarer. 2, 1914-1944 av Bertrand Russell
0.9 4.08 Vad r&ttilde;tvisan kr&vtilde;er : grunddrag i politisk liberalism av John Rawls
0.896 4.16 Enquiries Concerning Human Understanding and Concerning the Principles of Morals av David Hume
0.894 4.34 Philosophical Investigations av Ludwig Wittgenstein
0.893 4.09 Självbetraktelser av Marcus Aurelius
0.892 3.94 Metaphors We Live By av George Lakoff
0.889 3.95 Driven to Distraction: Recognizing and Coping with Attention Deficit Disorder from Childhood Through Adulthood av Edward M. Hallowell
0.884 4.04 Naming and Necessity av Saul A. Kripke
0.878 3.94 God, Freedom, and Evil av Alvin Plantinga
0.878 3.92 How to Do Things with Words av J. L. Austin
0.878 4.07 Darwin's Dangerous Idea: Evolution and the Meanings of Life av Daniel C. Dennett
0.877 3.76 De första tre minuterna : en modern syn på universums ursprung av Steven Weinberg
0.872 3.94 Utopister och samhällsomdanare : stora ekonomiska tänkares liv och idéer av Robert L. Heilbroner
0.865 4.41 Plato: Complete Works av Plato
0.859 3.89 Fysikens utveckling : idéutveckling från äldre åsikter till relativitets- och kvantteorierna av Albert Einstein
0.857 4.32 Tankestormar : alternativ pedagogik med datorns hjälp av Seymour Papert
0.85 4.02 Naive Set Theory av Paul R. Halmos
0.845 3.77 Elbow Room: The Varieties of Free Will Worth Wanting av Daniel C. Dennett
0.844 3.95 Treatise on Law av Thomas Aquinas
0.84 3.72 Relativitetsteorins ABC av Bertrand Russell
0.832 4.17 Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy av Michael Polanyi
0.818 3.55 Group Psychology and the Analysis of the Ego av Sigmund Freud
0.811 3.29 Matter and Consciousness: A Contemporary Introduction to the Philosophy of Mind av Paul M. Churchland
0.811 3.93 Gödel’s Proof av Ernest Nagel
0.794 4.41 Complete Works of Aristotle, Volume One (Bollingen) av Aristotle
0.793 3.56 Discoveries and Opinions of Galileo av Galileo Galilei
0.786 3.9 The Computer and the Brain av John von Neumann
0.783 4.26 Bevis och motbevis : matematiska upptäckters logik av Imre Lakatos
0.779 3.91 Protagoras and Meno av Plato
0.777 4.17 The Philosophical Writings of Descartes: Volume 1 av René Descartes
0.756 3.89 The Mind's New Science: A History of the Cognitive Revolution av Howard Gardner
0.749 4.14 Labyrinths of Reason: Paradox, Puzzles, and the Frailty of Knowledge av William Poundstone
0.733 4.15 From a Logical Point of View: 9 Logico-Philosophical Essays av W. V. Quine
0.731 4.54 Calculus av Michael Spivak
0.73 3.76 Introduction to Saint Thomas Aquinas av Thomas Aquinas
0.723 3.92 Introduction to Logic av Irving M. Copi
0.722 3.93 Talen, vetenskapens språk av Tobias Dantzig
0.72 3.79 The Rediscovery of the Mind av John R. Searle
0.708 4.34 Objective Knowledge: An Evolutionary Approach av Karl R. Popper
0.707 4.46 A Spinoza Reader: The Ethics and Other Works av Baruch Spinoza
0.702 4.03 Word and Object av Willard Van Orman Quine
0.701 3.8 Hjärnstormar : filosofiska essäer om medvetande och psykologi av Daniel C. Dennett
0.698 4.4 On Formally Undecidable Propositions of Principia Mathematica and Related Systems av Kurt Gödel
0.69 3.95 A History of Philosophy, Vol. 4 : Modern Philosophy : From Descartes to Leibnitz av Frederick Copleston
0.687 4.1 Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge av Karl R. Popper
0.686 4.23 The Copernican Revolution: Planetary Astronomy in the Development of Western Thought av Thomas S. Kuhn
0.676 3.68 Erasmus and the Age of Reformation av Johan Huizinga
0.634 4.12 An Introduction to Probability Theory and Its Applications, Vol. 1 av William Feller
0.597 4.62 The Feynman Lectures on Physics, Vol. 1: Mainly Mechanics, Radiation, and Heat av Richard Feynman
0.583 4.32 The Complete Works of Aristotle, Volume Two (Revised Oxford Translation) av Aristotle