Är författaren död eller vid liv? för mlh2

Döda (41)

I livet (178)

Okänd (30)

Inte en person (4)

Vandöda (?)

Inga...än så länge.