Händelser i mrdyars böcker

Händelser som förekommer i mrdyars böcker

Alla böckerAnpassa

1798 (engelska)

1798 Rebellion (engelska)

1851 revolution (engelska)

19th century (engelska)

Abdication of Edward VIII (engelska)

Accession of Elizabeth I (engelska)

Accession of Richard III (engelska)

Age of Sail (engelska)

American Civil War (engelska)

American Revolution (engelska)

Anglo-Irish Treaty (engelska)

Anglo-Spanish War (engelska)

Apartheid (engelska)

Arab Revolt (engelska)

Assassination of Empress Elisabeth of Austria (engelska)

Assassination of Lord Louis Moutbatten (engelska)

Assassination of Michael Collins (engelska)

Assassination of Russian imperial family (engelska)

Balkan Wars (engelska)

Battle of Austerlitz (engelska)

Battle of Barnet (engelska)

Battle of Bosworth Field (engelska)

Battle of Clontarf (engelska)

Battle of Marston Moor (engelska)

Battle of New Ross (engelska)

Battle of Tewkesbury (engelska)

Battle of the Somme (engelska)

Battle of Trafalgar (engelska)

Battle of Vinegar Hill (engelska)

Battle of Waterloo (engelska)

Bloody Assizes (engelska)

Bosnian War (engelska)

British Raj (engelska)

Burma Campaign (engelska)

Burr-Hamilton Duel (engelska)

Cold War (engelska)

Communist China (engelska)

Council of Trent (engelska)

Cultural Revolution (engelska)

Dreyfus Affair (engelska)

Easter Rising, 1916 (engelska)

Eerste Slag bij de Marne (nederländska)

Elisabethanisches Zeitalter (tyska)

English Civil War (engelska)

English Reformation (engelska)

Ermordung der Zarenfamilie (tyska)

Erster Weltkrieg (tyska)

Fenian Uprising (engelska)

Flight to Varennes (engelska)

Franquisme (katalanska)

Franska revolutionen (svenska)

French Revolution (engelska)

Första världskriget (svenska)

Gallipoli Campaign (engelska)

Georgian Era (engelska)

Gordon Riots (engelska)

Gowrie Conspiracy (engelska)

Great Fire of London (engelska)

Great Leap Forward (engelska)

Grenada (engelska)

Guerra anglo-spagnola (italienska)

Guerra Civil Espanyola (katalanska)

Guerra Civil Española (spanska)

Gulf War, 1990-1991 (engelska)

Gunpowder Plot (engelska)

Holocaust (engelska)

Hungarian Revolution of 1848 (engelska)

Hungarian Revolution of 1956 (engelska)

Indian independence (engelska)

Invasie van België (nederländska)

Invasie van Frankrijk (nederländska)

Irish Potato Famine (engelska)

Le Grand Bond en Avant (franska)

Lindbergh kidnapping (engelska)

Mesopotamian Campaign (engelska)

Napoleonic Wars (engelska)

Nineteen Year Winter (engelska)

Pakistan Independence (engelska)

Peninsular War (engelska)

Qing Dynasty (engelska)

Regency Era (engelska)

Reign of Henry VIII (engelska)

Republican China (engelska)

Restoration of the Monarchy (engelska)

Rif War 1921-1926 (engelska)

Russian Revolution (engelska)

Russische Revolution (tyska)

Rye House Plot (engelska)

Ryska revolutionen 1917 (svenska)

Révolution culturelle chinoise (franska)

Second Boer War (engelska)

Siege of Sidney Street (engelska)

Sinking of the Lusitania (engelska)

Sinking of the Spanish Armada (engelska)

Spanish Civil War (engelska)

Stuart Era (engelska)

Tudor Era (engelska)

United States presidential election (engelska)

Untergang der Lusitania (tyska)

Vietnam War (engelska)

Völkerschlacht bei Leipzig (tyska)

Wars of the Roses (engelska)

World War I (nederländska, engelska)

World War II (engelska)

World War II, Pacific Theater (engelska)

Американская революция (ryska)

Французские революционные войны (ryska)

французская революция (ryska)