Könstillhörighet för opuscules författare

male (970)

female (163)

Not set (42)

n/a (7)