Könstillhörighet för patrpeds författare

female (133)

male (131)

Not set (25)

n/a (7)

unknown (1)

non-binary (1)