Är författaren död eller vid liv? för poornima27

Döda (56)

I livet (248)

Okänd (214)

Inte en person (13)

Vandöda (?)

Inga...än så länge.