Medaljer för prima1

Se WikiThing-sidan för mer information om Medhjälparmedaljer

brons Omslagsuppladdning för att ha laddat upp omslag som andra medlemmar kan använda (10)

medalj En femma för alla som varit medlemmar i fem år

medalj En tia för alla som varit medlemmar i tio år

medalj Femtonmynt för alla som varit medlemmar i femton år