Könstillhörighet för riosnl83s författare

female (328)

male (249)

Not set (102)

n/a (16)

other/contested/unknown (1)