Är författaren död eller vid liv? för sarah.the.biblioworm

Döda (27)

I livet (196)

Okänd (166)

Inte en person (6)

Vandöda (?)

Inga...än så länge.