Könstillhörighet för scrapss författare

female (403)

male (344)

Not set (229)

n/a (16)

non-binary (2)

unknown (1)

Male (1)