Medaljer för sennebec

Se WikiThing-sidan för mer information om Medhjälparmedaljer

medalj Fyndskåp för deltagande i 2017 års skattjakt på LibraryThing

medalj En femma för alla som varit medlemmar i fem år

medalj En tia för alla som varit medlemmar i tio år

medalj Femtonmynt för alla som varit medlemmar i femton år