Könstillhörighet för sennebecs författare

female (564)

Not set (399)

male (105)

non-binary (14)

n/a (3)

female, genderqueer, genderfluid (1)

genderqueer (1)

Non-binary (1)