Är författaren död eller vid liv? för singtoangels