Gemensamma författare för spacomox

Vilka har samma favoritförfattare som spacomox?