Medaljer för susanaberth

Se WikiThing-sidan för mer information om Medhjälparmedaljer

guld Omslagsuppladdning för att ha laddat upp omslag som andra medlemmar kan använda (1,604)

guld Medhjälpare för bidrag till olika delar av LibraryThing (1,659)

brons Förbättring av verksförfattare för uppdateringar av information om verksförfattare (55)

medalj En femma för alla som varit medlemmar i fem år.