Personer i swbakers böcker

Gestalter i swbakers böcker

Alla böckerAnpassa

Aimal Khan (franska)

Akbar (franska)

Belqisa (franska)

Bibi Gul Khan (franska)

Bill Clinton (engelska)

Bob (franska)

Bulbula Khan (franska)

Condoleeza Rice (engelska)

David Wurmser (engelska)

Dick Cheney (engelska)

Donald Rumsfeld (engelska)

Douglas Feith (engelska)

Elza Kungaeva (engelska)

Eqbal Khan (franska)

Farid Khan (franska)

Fazil (franska)

Feroza (franska)

George W. Bush (franska, engelska)

Hamir (engelska)

Jalaluddin (franska)

Jamila (franska)

Karim (franska)

Karimullah (franska)

Khadija (franska)

Khaled (franska)

Kheshmesh (franska)

Latifa Khan (franska)

Leila Khan (franska)

Madeleine Albright (engelska)

Mahmoud (franska)

Mansur Khan (franska)

Mariam (franska)

Mirdzjan (franska)

Murad (engelska)

Nadim (franska)

Najwa (engelska)

Nasrin (franska)

Natalia Gorbanevskaya (engelska)

Nazir Mohammed (engelska)

Osama bin Laden (engelska)

Oussama (franska)

Paul Wolfowitz (engelska)

Phulan (engelska)

Rahim (engelska)

Rahimullah (franska)

Rasul (franska)

Richard Haas (engelska)

Richard Pearle (engelska)

Saliqa (franska)

Saïd (franska)

Shabanu (engelska)

Shabnam Khan (franska)

Shakila Khan (franska)

Sharifa Khan (franska)

Shirin (franska)

Soeltan Khan (nederländska)

Sonya Khan (franska)

Sultan Khan (franska, engelska)

Tajmir (franska)

Tamara Pechernikova (engelska)

Vladimir Putin (svenska, engelska)

Wahid (franska)

Wakil (franska)

Yunus Khan (franska)

Yuri Budanov (engelska)