Könstillhörighet för t_l_walls författare

male (941)

Not set (543)

female (381)

n/a (58)

gender ambiguous (1)