Könstillhörighet för trrm2008s författare

female (391)

male (321)

Not set (77)

n/a (6)