Medaljer för truffie

Se WikiThing-sidan för mer information om Medhjälparmedaljer

brons Omslagsuppladdning för att ha laddat upp omslag som andra medlemmar kan använda (11)

brons Medhjälpare för bidrag till olika delar av LibraryThing (40)

brons Publicerade recensioner för att ha lagt in information om publicerade recensioner på LibraryThing (29)