Händelser i truffies böcker

Händelser som förekommer i truffies böcker

Alla böckerAnpassa

7 dicembre 1941 (italienska)

alien abduction (engelska)

Assassination of Abraham Lincoln (engelska)

Bal de l'Opera (engelska)

Battle of Waterloo (engelska)

British Raj (engelska)

Chernobyl Disaster (engelska)

Christmas (engelska)

Christmas Eve (engelska)

Deepwater Horizon Oil spill (engelska)

Descente de la Courtille (engelska)

Discovery of the Titanic (engelska)

Dred Scott Decision (engelska)

Emancipation Proclamation (engelska)

Gettysburg Address (engelska)

Gilded Age (engelska)

The Great Revelation (engelska)

Guerra de Secessió (katalanska)

Halloween (engelska)

The Harvest (engelska)

Highland Games (engelska)

Holocaust (engelska)

Interbellum (engelska)

Italian Renaissance (engelska)

Julirevolution (tyska)

July Revolution (engelska)

June Rebellion (engelska)

Junirevolution (tyska)

liberation of Buchenwald (engelska)

Napoleonic Wars (engelska)

Napoleonische Kriege (tyska)

New Baby (engelska)

Recovery of items from the Titanic (engelska)

Renaissance (engelska)

Schlacht von Waterloo (tyska)

September 11 Attacks (engelska)

Sinking of the Titanic (engelska)

Trial of Veronica Franco (engelska)

Trojan War (engelska)

United States presidential election (engelska)

Venetian Inquisition (engelska)

Venetian Plague of 1575-1577 (engelska)

War of Cyprus (engelska)

World War I (engelska)

World War II (engelska)

World War II, German Occupation of Denmark (engelska)