Könstillhörighet för wellsbhas författare

male (84)

female (37)

Not set (12)

n/a (2)