Rubrik: American literature

Underämnen

Böcker i detta ämne

Blood Music av Greg Bear (2,752 exemplar)
Tarantula av Bob Dylan (916 exemplar)
Shadow and Act av Ralph Ellison (415 exemplar)
Black on White av Tana Hoban (332 exemplar)
Amerikan i Paris av Adam Gopnik (293 exemplar)
This Is My Best av Whit Burnett (181 exemplar)
New York Jew av Alfred Kazin (156 exemplar)
Universe 4 av Terry Carr (139 exemplar)
First Words av Paul Mandelbaum (126 exemplar)
Xanadu av Jane Yolen (126 exemplar)
Rotten Reviews av Bill Henderson (125 exemplar)
Witches' Brew av Yvonne Jocks (122 exemplar)
Universe 1 av Robert Silverberg (107 exemplar)
Published in Paris av Hugh Ford (52 exemplar)
The Beats av Seymour Krim (52 exemplar)
The Beat Scene av Elias Wilentz (48 exemplar)
Xanadu 2 av Jane Yolen (45 exemplar)
Liberating Voices av Gayl Jones (37 exemplar)
Better Than One av Damon Knight (22 exemplar)
Masterpieces av Kahlil Gibran (13 exemplar)
Zyzzyva av Howard Junker (12 exemplar)
Nightwalks av Joyce Carol Oates (10 exemplar)
Ketjak av Ron Silliman (7 exemplar)
Boston Days av Lilian Whiting (5 exemplar)
A New Jersey reader (4 exemplar)
The Arbutus av Laurie Ricou (4 exemplar)
Gibran av Kahlil Gibran (3 exemplar)
Boulevard av Dusty Freund (2 exemplar)
LVNG (1 exemplar)
St. Andrews review (1 exemplar)
Beat scene (1 exemplar)
Salud! Poems av Alan Calmer (1 exemplar)