Rubrik: American wit and humor, Pictorial

Underämnen

Böcker i detta ämne

The Far Side Gallery av Gary Larson (2,491 exemplar)
The Far Side av Gary Larson (925 exemplar)
Up Front av Bill Mauldin (885 exemplar)
Work Is Hell av Matt Groening (549 exemplar)
Cat (kat), n. av B. Kliban (506 exemplar)
My Crowd av Charles Addams (468 exemplar)
Back Home av Bill Mauldin (273 exemplar)
Peanuts av Charles M. Schulz (183 exemplar)
Homebodies av Charles Addams (171 exemplar)
Pogo av Walt Kelly (166 exemplar)
Tiny Footprints av B. Kliban (164 exemplar)
Monster Rally av Charles Addams (162 exemplar)
Hey! B.C. av Johnny Hart (152 exemplar)
I Go Pogo av Walt Kelly (151 exemplar)
My Perfect Life av Lynda Barry (139 exemplar)
Back to B.C. av Johnny Hart (139 exemplar)
B.C. Strikes Back av Johnny Hart (138 exemplar)
Potluck Pogo av Walt Kelly (121 exemplar)
The Fun House av Lynda Barry (119 exemplar)
What's New, B.C.? av Johnny Hart (118 exemplar)
Rehearsal's Off! av George Booth (118 exemplar)
Nightcrawlers av Charles Addams (106 exemplar)
Parallel Universes av Roz Chast (101 exemplar)
B.C. Dip in Road av Johnny Hart (99 exemplar)
Black Maria av Charles Addams (96 exemplar)
Zany Afternoons av Bruce McCall (91 exemplar)
In a Word av Margaret S. Ernst (87 exemplar)
Gay Comics av Robert Triptow (83 exemplar)
Inside MAD av Harvey Kurtzman (83 exemplar)
Warts and All av Drew Friedman (78 exemplar)
I, B.C. av Johnny Hart (77 exemplar)
Herman Treasury V av Jim Unger (75 exemplar)
Beau Pogo av Walt Kelly (74 exemplar)
The Labyrinth av Saul Steinberg (73 exemplar)
Mondo Bizarro av Dan Piraro (73 exemplar)
Best of Bizarro av Dan Piraro (71 exemplar)
The Pogo Party av Walt Kelly (70 exemplar)
Charge! av Johnny Hart (68 exemplar)
Barnaby av Crockett Johnson (67 exemplar)
Positively Pogo av Walt Kelly (66 exemplar)
Nuts av Gahan Wilson (65 exemplar)
Ala Ka Zot! av Johnny Hart (63 exemplar)
The Passport av Saul Steinberg (63 exemplar)
The 5th Wave av Rich Tennant (55 exemplar)
The Inspector av Saul Steinberg (54 exemplar)
Pogo Extra av Walt Kelly (48 exemplar)
The Comics av Coulton Waugh (46 exemplar)
All in line av Saul Steinberg (45 exemplar)
Cartoons av Richard Guindon (37 exemplar)
Freedom Fries av Steve Brodner (34 exemplar)
Man in the Shower av Peter Arno (32 exemplar)
Ziggy Faces Life av Tom Wilson (27 exemplar)
Booth Again av George Booth (26 exemplar)
What About Me? av Edward Koren (26 exemplar)
Big Science av Nick Downes (23 exemplar)
Brother Sebastian av Chon Day (23 exemplar)
Cobb again av Ron Cobb (22 exemplar)
If They Mated av Conan O'Brien (21 exemplar)
Cat Physics av G. A. Mendenhall (20 exemplar)
Guindon av Richard Guindon (19 exemplar)
About People av William Steig (17 exemplar)
Eggs av George Moran (15 exemplar)
Directions av Jeff MacNelly (15 exemplar)
Small Fry av William Steig (15 exemplar)
P.S. I Love You av Will Bullas (14 exemplar)
Are You Happy? av Edward Koren (13 exemplar)
Catss By Gross av Sam Gross (12 exemplar)
Smorgasborgman av Jim Borgman (12 exemplar)
"Stop, Miss!" av Whitney Darrow (11 exemplar)
Big Time av Hal Morgan (11 exemplar)
All Hazel av Theodore Key (11 exemplar)
Curbside av Robert Kirby (10 exemplar)
Counter Culture av Pete Maratta (10 exemplar)
Used Cartoons av Jeff Danziger (10 exemplar)
Human scandals av Brad Holland (10 exemplar)
Off the Leash av W. B. Park (9 exemplar)
The End av Skip Morrow (8 exemplar)
Ruminations av William Steig (8 exemplar)
Hirschfeld av Al Hirschfeld (8 exemplar)
Alain's Steeplechase av Alain (6 exemplar)
Famous cats av Jim Morin (5 exemplar)
The Boggle av John Kreuttner (5 exemplar)
If You Like Hazel av Ted Key (4 exemplar)
That's life av Jack Delano (4 exemplar)
Caught in the act (3 exemplar)
Political Zoo av Clare Barnes (1 exemplar)
Springs of joy av Penny Dant (1 exemplar)