Rubrik: Civilization

Underämnen

Civilization (128 verk)

civilization (68 verk)

Civilization (76 verk)

Böcker i detta ämne

The Life of Greece av Will Durant (1,756 exemplar)
Caesar and Christ av Will Durant (1,680 exemplar)
The Reformation av Will Durant (1,607 exemplar)
The Renaissance av Will Durant (1,553 exemplar)
The Age of Faith av Will Durant (1,504 exemplar)
The Age of Louis XIV av Will Durant (1,411 exemplar)
The Age of Voltaire av Will Durant (1,395 exemplar)
Weslandia av Paul Fleischman (1,291 exemplar)
The Age of Napoleon av Will Durant (1,270 exemplar)
Outsidern av Colin Wilson (1,184 exemplar)
Dark Age Ahead av Jane Jacobs (778 exemplar)
After Theory av Terry Eagleton (542 exemplar)
Love's Body av Norman O. Brown (249 exemplar)
Today in History av DK (197 exemplar)
Metropolis av Albert Lorenz (154 exemplar)
The Jewish Mind av Raphael Patai (137 exemplar)
Baaa av David Macaulay (129 exemplar)
Work on Myth av Hans Blumenberg (102 exemplar)
The Living Past av Ivar Lissner (92 exemplar)
After God av Mark C. Taylor (69 exemplar)
Anticipations av H. G. Wells (62 exemplar)
Ancient Rome av Keith Brandt (58 exemplar)
Civilization av Clive Bell (51 exemplar)
The Key av John Philip Cohane (47 exemplar)
Tradition av Edward Shils (47 exemplar)
Anthropology av Edward B. Tylor (35 exemplar)
Ancient World av Esmond Wright (26 exemplar)