Rubrik: Computer graphics

Underämnen

Böcker i detta ämne

Design By Numbers av John Maeda (119 exemplar)
Mathographics av Robert Dixon (86 exemplar)
R Graphics av Paul Murrell (84 exemplar)
Graphics Gems III av David Kirk (67 exemplar)
Graphics Gems II av James Arvo (59 exemplar)
Programming WPF av Chris Sells (48 exemplar)
GPU Gems 3 av Hubert Nguyen (46 exemplar)
Exposé 3 av Daniel P. Wade (27 exemplar)
Inside LightWave 6 av Dan Ablan (14 exemplar)
Adobe Photoshop 4.0 (4 exemplar)
DeltaGraph for Mac (1 exemplar)