Rubrik: English language Etymology

Underämnen

Böcker i detta ämne

Öster om Eden av John Steinbeck (22,450 exemplar)
Studies in Words av C. S. Lewis (679 exemplar)
The F-Word av Jesse Sheidlower (415 exemplar)
A Hog on Ice av Charles E. Funk (390 exemplar)
Why You Say It av Webb Garrison (384 exemplar)
Swearing av Geoffrey Hughes (195 exemplar)
Word Nerd av Barbara Ann Kipfer (95 exemplar)
In a Word av Margaret S. Ernst (87 exemplar)
Remarkable Words av John Train (61 exemplar)
You English words av John Moore (35 exemplar)
Animalogies av Michael Macrone (32 exemplar)
Naming Colors av Ariane Dewey (24 exemplar)
Words Fail Me av Philip Howard (20 exemplar)
Words and C av John F Gummere (13 exemplar)