Rubrik: English language History

Underämnen

Böcker i detta ämne

The Mother Tongue av Bill Bryson (7,548 exemplar)
Wicked Words av Terry Deary (232 exemplar)
Swearing av Geoffrey Hughes (195 exemplar)