Rubrik: Language and languages

Underämnen

Böcker i detta ämne

Babel-17 av Samuel R. Delany (2,524 exemplar)
Of Grammatology av Jacques Derrida (1,957 exemplar)
Language Myths av Laurie Bauer (545 exemplar)
Real Presences av George Steiner (517 exemplar)
Max's Words av Kate Banks (515 exemplar)
Aesthetic av Benedetto Croce (216 exemplar)
Language av Leonard Bloomfield (201 exemplar)
Words and Things av Roger Brown (97 exemplar)
Jalopy av Stephen Cosgrove (84 exemplar)
Noise av Hal Clement (80 exemplar)
Eve Spoke av Philip Lieberman (77 exemplar)
The Key av John Philip Cohane (47 exemplar)
Sacred languages av Paul Auvray (40 exemplar)
Positivism av Richard von Mises (36 exemplar)
Referring av Leonard Linsky (29 exemplar)
Power of Words av Stuart Chase (25 exemplar)
All About Language av Mario Pei (18 exemplar)
Language av David S. Thomson (18 exemplar)
Man and language av Max Picard (15 exemplar)
God at large av Chad Walsh (10 exemplar)
Language Today av Mario Pei (6 exemplar)