Rubrik: Wizards Juvenile fiction

Underämnen

Böcker i detta ämne

Skulduggery Pleasant av Derek Landy (2,936 exemplar)
High Wizardry av Diane Duane (1,969 exemplar)
The Moon of Gomrath av Alan Garner (1,104 exemplar)
Muddle Earth av Paul Stewart (400 exemplar)
Trollkarlsskolan av Debra Doyle (254 exemplar)
Wizard or Witch? av Tony Abbott (134 exemplar)
The Way of Wizards av Tom Cross (102 exemplar)