Rubrik: World War, 1939-1945

Underämnen

Böcker i detta ämne

The Second World War av John Keegan (1,338 exemplar)
Två liv av Vikram Seth (1,182 exemplar)
Samurai! av Saburo Sakai (380 exemplar)
Ökenkriget av Richard Collier (317 exemplar)
Piece of Cake av Derek Robinson (301 exemplar)
Stuka Pilot av Hans-Ulrich Rudel (285 exemplar)
Finest Hour av Phil Craig (262 exemplar)
Enemy Coast Ahead av Guy Gibson (253 exemplar)
The Last Mission av Harry Mazer (235 exemplar)
The RAF at War av Ralph Barker (214 exemplar)
The Raft av Robert Trumbull (208 exemplar)
Wing Leader av J. E. Johnson (208 exemplar)
The Flying Tigers av John Toland (190 exemplar)
WW II av James Jones (175 exemplar)
World War II av Ivor Matanle (164 exemplar)
Zero av Masatake Okumiya (137 exemplar)
B for Buster av Iain Lawrence (125 exemplar)
Blixtkrig av Time-Life Books (103 exemplar)
Praetorian av Thomas Gifford (96 exemplar)
Combat Crew av John Comer (91 exemplar)
Night Fighter av C. F. Rawnsley (85 exemplar)
Rocket Fighter av Mano Ziegler (80 exemplar)
V-2 av Walter Dornberger (67 exemplar)
What If? av Harold C. Deutsch (66 exemplar)
Nine Lives av Alan C. Deere (63 exemplar)
Luftwaffe av Williamson Murray (46 exemplar)
Love is Blue av Joan Wyndham (41 exemplar)
The Kamikazes av Edwin P. Hoyt (40 exemplar)
Lancaster Target av Jack Currie (40 exemplar)
To Benghazi av Gavin Long (39 exemplar)
Mosquito at War av Chaz Bowyer (38 exemplar)
A Foreign Field av Gillian Chan (38 exemplar)
Big Week av Glenn B. Infield (37 exemplar)
Test Pilot av Neville Duke (33 exemplar)
The Mare's Nest av David Irving (32 exemplar)
Tiger Squadron av Ira Jones (32 exemplar)
Aces av Bill Yenne (31 exemplar)
Fly av Michael Veitch (31 exemplar)
Low Level Mission av Leon Wolff (29 exemplar)
Night Flyer av Lewis Brandon (29 exemplar)
Fly West av Ivan Southall (28 exemplar)
Lucky thirteen av Hugh Godefroy (24 exemplar)
Mosquito Victory av Jack Currie (24 exemplar)
The Gliders av Alan Lloyd (23 exemplar)
1940 av Laurence Thompson (19 exemplar)
Nanette av Edwards Park (19 exemplar)
Arise to Conquer av Ian Gleed (18 exemplar)
Bomber barons av Chaz Bowyer (18 exemplar)
Sky Spy av Ray Holmes (17 exemplar)
Wings of Honor av Tom Willard (17 exemplar)
Phantom av Philip Warner (14 exemplar)
Road to Tunis av David Rame (7 exemplar)
Air gunner av Oram C Hutton (4 exemplar)
Last draft av John Millett (2 exemplar)
Little acorns av John Purdham (1 exemplar)
Spitfire av John W. R. Taylor (1 exemplar)
Combat lessons (1 exemplar)
Letters home av Nan Snow (1 exemplar)