My new favorite language

DiskuteraPurely Programmers

Bara medlemmar i LibraryThing kan skriva.

My new favorite language

Denna diskussion är för närvarande "vilande"—det sista inlägget är mer än 90 dagar gammalt. Du kan återstarta det genom att svara på inlägget.

1timspalding
dec 5, 2008, 2:17 am

Do you think we can rewrite LibraryThing in Chef?

2sarahemmm
dec 5, 2008, 3:00 am

Sounds like fun - not sure mu boss would agree tho'