Professional archaeologists?

DiskuteraArchaeology

Bara medlemmar i LibraryThing kan skriva.

Professional archaeologists?

Denna diskussion är för närvarande "vilande"—det sista inlägget är mer än 90 dagar gammalt. Du kan återstarta det genom att svara på inlägget.

1conceptDawg
jul 21, 2009, 5:04pm

Are there any professional archaeologists here? If so, how about letting us know your specialization and where you teach/research....and if you have an ongoing dig.