Atlantian Library at this weekend's University!

DiskuteraKingdom of Atlantia

Bara medlemmar i LibraryThing kan skriva.

Atlantian Library at this weekend's University!

Denna diskussion är för närvarande "vilande"—det sista inlägget är mer än 90 dagar gammalt. Du kan återstarta det genom att svara på inlägget.

1sorchadeglys
jun 9, 2010, 12:52pm

Hey! Adriana la Bretonne is hosting the Atlantian Library at this weekend's University. Don't forget to visit (or at least take this chance to update your books!) Take your librarything list so folks can see what you have to offer.

Sorcha