MDS204.4

Ämnesord: ReligionReligionReligious experience, life, practiceReligious life and practice

Dewmoji: ????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
216,948
ℹ️
1
Filosofi och psykologi
229,419
💭
2
Religion
562,779
🙏
3
Samhällsvetenskaper
1,169,921
👫
4
Språk och lingvistik
177,109
💬
5
Naturvetenskap
380,441
🔬
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
844,132
💡
7
Konst och nöjen
857,504
🎨
8
Litteratur
1,201,263
📚
9
Historia och geografi
703,933
🗺️
20
Religion
29,663
🙏
21
Naturlig teologi och sekularism
7,967
💭
22
Bibeln
94,826
📖
23
Teologisk doktrin
76,139
24
Uppbyggelselitteratur
95,047
📿
25
Kristen pastoralteologi, homiletik och religiösa ordnar
32,625
🐑
26
Samhälls- och kyrkoteologi
75,183
27
Kristendomshistoria
30,339
🔙
28
Kristna samfund
44,107
29
Ickekristen religion
76,883
👓
200
Religion
15,782
201
Religious mythology, general classes of religion, interreligious relations and attitudes, social theology
4,425
🕊️
202
Doctrines
1,440
👩‍🏫
203
Public worship and other practices
992
🛐
204
Religious experience, life, practice
2,832
🧗
205
Religious ethics
1,005
🚎
206
Leaders and organization
481
207
Missions and religious education
982
208
With Respect to Particular Groups of People
857
209
Biography; History By Place
867
204.0
141
204.1
7
204.2
Religious experience
285
204.3
Worship, meditation, yoga
462
204.4
Religious life and practice
928
204.5
Christian Mythology
15
204.6
4
204.7
204.8
3
204.9
9
204.40
65
204.41
Marriage and family life
60
204.42
People experiencing illness, trouble, addiction, bereavement
87
204.43
1
204.44
2
204.45
204.46
Individual observances
45
204.47
Asceticism
21
204.48
204.49

Valda verk från MDS 204.4 (928)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

MDS
Schedule
158
Philosophy and PsychologyPsychologyApplied Psychology
133
Philosophy and PsychologyParapsychology And OccultismSpecific Topics
13X
Philosophy and PsychologyParapsychology And Occultism
15X
Philosophy and PsychologyPsychology
1XX
Philosophy and Psychology

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.