MDS299.16

Ämnesord: ReligionIckekristen religionRegionsvisIndo-EuropeanCeltic, Druid

Dewmoji: ?????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
216,948
ℹ️
1
Filosofi och psykologi
229,419
💭
2
Religion
562,779
🙏
3
Samhällsvetenskaper
1,169,921
👫
4
Språk och lingvistik
177,109
💬
5
Naturvetenskap
380,441
🔬
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
844,132
💡
7
Konst och nöjen
857,504
🎨
8
Litteratur
1,201,263
📚
9
Historia och geografi
703,933
🗺️
20
Religion
29,663
🙏
21
Naturlig teologi och sekularism
7,967
💭
22
Bibeln
94,826
📖
23
Teologisk doktrin
76,139
24
Uppbyggelselitteratur
95,047
📿
25
Kristen pastoralteologi, homiletik och religiösa ordnar
32,625
🐑
26
Samhälls- och kyrkoteologi
75,183
27
Kristendomshistoria
30,339
🔙
28
Kristna samfund
44,107
29
Ickekristen religion
76,883
👓
290
Ethnic and Other Religions
1,179
👓
291
Myter och jämförande religionskunskap
15,087
292
Antikens religioner (grekisk och romersk)
2,272
🔱
293
Forngermansk tro
545
🎄
294
Religion av indiskt ursprung
20,044
295
Zoroastrianism med besläktade religioner
417
🔥
296
Judendom
16,096
✡️
297
Islam, babism, bahai
11,294
☪️
298
Unitarian Universalism and Mormonism (No Longer Used)
208
🕯
299
Regionsvis
9,741
🌐
299.0
5
299.1
Indo-European
552
299.2
Sumer, Assyria, Mesopotamia
196
299.3
Of North African Origin
658
299.4
Of Eurasian Origin
81
299.5
Of Asian Origin
1,549
🐅
299.6
Of African Origin
816
🦁
299.7
Of North American Origin
1,116
299.8
Of South American Origin
183
299.9
Other
3,610
299.10
1
299.11
2
299.12
1
299.13
299.14
South Asian
15
299.15
Persian, Iranic
63
299.16
Celtic, Druid
398
299.17
Russian
4
299.18
Slavic
13
299.19
Baltic and Other East Indo-European
29
299.160
11
299.161
59
299.162
16
299.163
299.164
299.165
299.166
2
299.167
1
299.168
299.169

Valda verk från MDS 299.16 (398)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

MDS
Schedule
133.43
Philosophy and PsychologyParapsychology And OccultismSpecific TopicsWitchcraft - SorceryWitchcraft and Magickal Practice
133.4
Philosophy and PsychologyParapsychology And OccultismSpecific TopicsWitchcraft - Sorcery
133
Philosophy and PsychologyParapsychology And OccultismSpecific Topics
13X
Philosophy and PsychologyParapsychology And Occultism
398
Social sciencesCustoms, Etiquette, FolkloreFolklore
39X
Social sciencesCustoms, Etiquette, Folklore
1XX
Philosophy and Psychology

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.