Könstillhörighet för Veaires författare

female (228)

male (139)

Not set (77)

other/contested/unknown (1)

n/a (1)